gymnasiet_tychobrahe_logo2

Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolan välkomnar dig som vill läsa teknik, natur eller vård- och omsorg. Gemensamt för alla programmen – och ett av Tycho Braheskolans kännetecken - är lärare med djupa ämneskunskaper som vet vad du behöver för att förbereda dig inför det som kommer efter gymnasiet.