Arbetet ska vara klart till den 31 mars för att inte störa djurlivet. Tills dess hoppas vi att du har överseende med störningarna. Gallringarna görs enligt naturreservatets skötselplan.

Läs mer om naturområdet Bruces skog.