Blå flagg i Helsingborg under 2016 har:

Råå vallar, strand i Helsingborg

Om Blå flagg

Blå flagg är en internationell miljöutmärkelse som finns i ett 40-tal länder, både inom och utanför EU. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljö.