Det här gör vi

  • Vi bygger gång- och cykelvägar runt området och en bro över en befintlig gång- och cykelväg.
  • Vi bygger en ny cirkulationsplats i anslutning till skolans blivande infart.
  • Vi anlägger grönytor och planterar träd.
  • Vi lägger nya ledningar till de nya fastigheterna.

Ritning över markförberedelser för ny skola och ny idrottshall i Mariastaden (pdf, 544 kB)

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2017 och beräknas vara klart i november.
  • Där vi bygger bron blir framkomligheten begränsad under cirka tre månader.
  •  Under cirka en vecka kommer Kullavägen att vara avstängd, då ledningar ska läggas i gatan.
  • Byggtrafik kör till och från området under hela arbetet.

Karta