Det är mycket trafik runt Bergaliden och det har skett en del olyckor vid bland annat skolor i området. Därför bygger vi nu om för att sänka hastigheten och skapa mer utrymme för gående och cyklister. På så sätt får vi en säkrare och mer hållbar trafik runt Bergaliden.

Samtidigt har NSVA renoverat två stora vattenledningar och Öresundskraft dragit nya elkablar till Färjehamnen i Helsingborg. Dessa två arbeten avslutades i januari 2017.

Dessa arbeten innebär både begränsad framkomlighet och att trafiken leds om.

Så påverkas du

(se även kartan nedan)

  • Arbetet startade måndag 31 oktober och genomförs i etapper. Går allt som planerat är det helt klart till våren 2017.
  • Onsdag 15 mars börjar sista etappen av ombyggnaden på själva Bergaliden. Trafiken norrut leds om via Drottning Margaretas gata under arbetet. Här kan du läsa mer om hur du påverkas av den delen av arbetet.
  • Bussarna kör sedan årsskiftet sin ordinarie körväg.

Det här gör vi

  • Vi gör Bergaliden lite smalare från Drottning Margaretas gata till mellan Magnus Erikssons gata och S:t Peders gata (i höjd med Slottsvångsskolan).
  • Det blir gång- och cykelväg på varje sida precis som idag (enkelriktat) men lite mer plats för den som går och cyklar.
  • Vid korsningen Magnus Erikssons gata gör vi en upphöjning (genom hela korsningen) för att hjälpa trafikanterna att hålla ner hastigheten och prioritera de som går och cyklar längs Bergaliden.
  • Vid Östra Vallgatan/Magnus Erikssons gata gör vi en upphöjd korsning. Detta för att det finns många skolor i området och många tar den vägen till eller från skolan. På det här sättet dämpar vi bilarnas hastighet och gör vägen vid skolorna säkrare. Vi sätter också upp pollare som styr biltrafiken och gör det säkrare för gående.
  • Vid S:t Peders gata/Östra Wallgatan och S:t Peders gata/Hövitsmansgatan höjer vi upp gångbanan på södra sidan så att gående längs S:t Peders gata prioriteras. Det innebär att det blir ett hastighetssänkande gupp för bilister som kör in respektive ut från skolområdet.

Karta