Det här gör vi

  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Gustavslundskolan och den nya idrottshallen på Västergård, bland annat för att eleverna enkelt och säkert ska kunna ta sig till och från idrottslektionerna. Under Fältarpsvägen, i närheten av den nya skolan, bygger vi en gång- och cykeltunnel.
  • På Fältarpsvägens södra sida bygger vi en ny busshållplats, som kommer att användas i linjetrafik från och med december.

Så påverkas du

  • Arbetet startar i mitten av april 2017 och om allt går som planerat är det färdigt i slutet av oktober.
  • Det går att komma fram på Fältarpsvägen under större delen av arbetet, även om framkomligheten blir begränsad. Under cirka en vecka i höst, när tunneln ska sättas på plats, stängs Fältarpsvägen av.
  • Ragnvallavägen är öppen för dig som kör söderut under hela byggtiden. Den stängs av under sammanlagt cirka sex veckor för dig som kör norrut.

Karta