Det här gör vi

I den andra etappen för förberedelserna för HelsingborgsExpressen arbetar vi på Rååvägen. Arbetet startar 9 januari 2017 och om allt går som planerat är det färdigt till sommaren 2017

  • Rååvägen rustas upp och enkelriktas norrut genom Råå för bussar och övrig trafik. Själva ombyggnaden omfattar en sträcka på cirka 500 meter.
  • Vi breddar trottoaren på den östra sidan och skapar en flexibel zon för gång, parkering eller uteservering.
  • Vi lägger om gatsten och klinkerytor samt lägger gatsten på anslutande ytor.
  • Vi asfalterar den yta som bussen ska använda för att minimera vibrationer från busstrafiken, vilket förbättrar komforten för både boende och bussresenärer.
  • Vi installerar ny belysning.
  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar.

Så påverkas du

  • Under arbetet är Rååvägen avstängd för all fordonstrafik mellan Kaptensgatan och Lybecksgatan (etapp 1) och mellan Lybecksgatan och Mårtensgatan (etapp 2). I möjligaste mån håller vi öppet för leveranser och till infarter.
  • Medan arbete pågår uppstår störningar i form av till exempel vibrationer och buller.
  • Busslinje 1 kör under byggtiden inte på Rååvägen, se information från Skånetrafiken (pdf, 296 kB) och skanetrafiken.se.

Planering i dialog med berörda

I planeringen för HelsingborgsExpressen är dialogen med berörda längs Rååvägen samt boende på Råå viktig.

– Vi har under arbetets gång träffat fastighetsägare, boende och näringsidkare. Dels för att informera om projektet men också för att samla in kunskap om de berördas behov kring utvecklingen av gatan, säger Marcus Ekman, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Om HelsingborgsExpressen

HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs största stadsbusslinje, 1:an. Läs mer om HelsingborgsExpressen här.