Öresundskraft ansluter fastigheter på Järnvägsgatan till fjärrkyla. Släckta trafikljus och avstängda körfält påverkar framkomligheten mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan och risken för köer är stor. Vi rekommenderar därför dig som kan att om möjligt välja en annan väg.

Mer information om Öresundskrafts arbete vid Järnvägsgatan.

Så påverkas du

Arbetet sker i två etapper:

Etapp 1: Tisdag 10 januari 06:00 till (preliminärt) torsdag 12 januari cirka 16:00

  • Arbete pågår i körfälten söderut, mellan Prästgatan och Trädgårdsgatan, och framkomligheten är begränsad.
  • Trafikljusen i korsningen Järnvägsgatan/Prästgatan samt Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan är släckta. Vi ber dig som passerar korsningarna att ta det försiktigt och att visa hänsyn.  Högerregeln gäller och fotgängare har företräde vid övergångställen.

Karta, etapp 1:

Etapp 2: måndag 16 januari 06:00 till (preliminärt) fredag 3 februari cirka 16:00

  • Arbete pågår i körfälten norrut, som är avstängda mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan.
  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet mellan Trädgårdsgatan och Prästgatan. Trafik norrut leds över i ett av de västra körfälten.
  • Det går inte att svänga in på Prästgatan från något håll från Järnvägsgatan. Det går inte att svänga vänster från Prästgatan ut på Järnvägsgatan. Det går däremot att svänga höger från Prästgatan ut på Järnvägsgatan. OBS! Från (preliminärt) 23 januari är nedre delen av Prästgatan helt avstängd.
  • Trafikljusen i korsningen Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan samt Järnvägsgatan är släckta. Vi ber dig som passerar korsningarna att ta det försiktigt och att visa hänsyn.  Högerregeln gäller och fotgängare har företräde vid övergångställen.
  • Du som cyklar kommer fram, men leds upp på trottoaren en bit på Trädgårdsgatan mot Järnvägsgatan. Det blir också begränsad framkomlighet, så vi ber dig som går eller cyklar att vara uppmärksam och visa hänsyn.
  • Övergångsställen gör det möjligt för dig som går att korsa Järnvägsgatan.

Karta, etapp 2