Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startar måndag 3 april 2017 och beräknas vara klart i slutet av året.
  • Under arbetet påverkas framkomligheten för bil- och busstrafik.
  • Vattnet kommer tillfälligt att stängas av i samband med att ledningar kopplas om. Fastigheter som berörs får separat information om detta.

Karta