Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startar måndag 9 januari 2017 och beräknas vara helt klart senast i mitten av mars.
  • Under arbetet är korsningen vid Tågagatan, Persgatan och Pålsgatan är helt avstängd.
  • Hallgatan, som normalt är enkelriktad, är öppen för trafik åt båda hållen för att göra det enklare att ta sig ut på Drottninggatan. I övrigt hjälper skyltar dig att hitta alternativa vägar.

Karta (se även nsva.se)