Bostadsområden

Inga aktuella projekt

Trafik och stadsmiljö

Bergaliden: Ombyggnad för säkrare trafik
Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ombyggnad för att möta framtidens behov
Elinebergsvägen: NSVA lägger ny huvudvattenledning
Gustav Adolfs gata: Färdigställande av ytor runt studentboende
HelsingborgsExpressen: Ett högklassigt busskoncept för linje 1
HelsingborgsExpressen: Etapp 2: Förberedelser på Rååvägen
Helsingborgs södra delar: Förbättring av sandmarker
Järnvägsgatan: Öresundskraft lägger ledningar för fjärrkyla
Kullavägen: Nytt övergångsställe och Helsingborgs första dynamiska farthinder
Mariatorget: Färdigställande av Helsingborgs café- och restaurangtorg
Mörarp:  Utveckling av grönområden
Oceanpiren: Förberedelser för ny stadsdel
Parkeringshuset Hummern: Ombyggnad och renovering
Pilvångsplatsen: Upprustning av parken
Ringstorpsvägen: Trafikverket bygger gång- och cykeltunnel under järnvägen
Terrasstrapporna: De över 100 år gamla trapporna ska renoveras
Ödåkra: Ny cykelpassage över Grönegatan

Verksamheter

Barytonen LSS-boende: Nytt LSS-boende på Kometgatan i Ödåkra.
Gläntanskolan: Vi bygger nya undervisnings- och slöjdlokaler
Gustavslundsskolan: Nu bygger vi en ny grundskola på Gustavslund
Mariastaden, planerad byggnation: Nya skollokaler och ny idrottshall med fritidsgård
Olympia: Fotbollsarenan byggs om
Ringstorpsparkens förskola: Ny förskola på Grenadjärgatan på Ringstorp
Rydebäck: Vi bygger en ny skola vid stationsområdet
S:t Jörgens skola: Skolan ska byggas om och till
Slottsvångsskolan: Ventilation
Västergårdshallen: Ny idrottshall
Ödåkra: Vi bygger en ny förskola på Palmgatan