Så påverkas du

Under förmiddagen (efter klockan 8:00) onsdag 15 mars startade ombyggnaden av det västra körfältet. Det går att köra Bergaliden söderut ner mot Trädgårdsgatan och centrala Helsingborg, men norrut är Bergaliden avstängd mellan strax norr om Drottning Margaretas gata och strax söder om S:t Peders gata. Trafiken leds om via Drottning Margaretas gata under hela byggtiden, preliminärt till slutet av april.

Risken för köer är stor, speciellt under rusningstrafik, och vi uppmanar dig som rör dig runt Bergaliden att välja andra vägar eller färdsätt om möjligt.

Busstrafiken påverkas inte av arbetet.

Det här gör vi nu

Vi gör Bergaliden lite smalare och gör mer plats för den som går och cyklar. Det gör vi för att få en säkrare och mer hållbar trafik i området.

Det vi gör nu är en del i ett större arbete som har pågått sedan hösten 2016. När åtgärderna i Bergalidens västra körfält är färdiga är vi klara på själva Bergaliden. Därefter återstår att göra en upphöjd korsning vid Östra Vallgatan och Magnus Erikssons gata. Det gör vi senare i vår.

Här kan du läsa mer om åtgärderna runt Bergaliden.

Karta