Vi tar gärna emot synpunkter på stadens tjänster och service och hur vi kan göra Helsingborg bättre. Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, parker, skola, kultur, fritid och omsorg. Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår stad men kan inte vara överallt och behöver din hjälp för att bra ska bli bättre.

Du kan välja att vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma till dig.

Vid akuta ärenden ringer du 042-10 50 00, där du kan få hjälp dygnet runt.

Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Helsingborg.

Anmäl fel och lämna synpunkter här*

*I kartan eller listan ovan kan du också se ärenden som redan kommit in till oss. Om vi redan fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på nålen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.