Information om trafikstörningar i Skåne finns på trafiken.nu och trafikverket.se.