Sedan den 1 januari 2011 gäller Helsingborgs stads riktlinjer och organisation för helsingborg.se. De är beslutade av kommunstyrelsen. Stadens webbarbete styrs även av effektkartor. I dem definieras syfte, mål och önskad effekt för innehållet på helsingborg.se.

Information som riktar sig anställda inom kommunen finns på Helsingborgs stads intranät (det som tidigare hette Insikten). Enligt offentlighetsprincipen är innehållet på intranätet offentligt. Därför ska vår information där, i den mån det är möjligt, vara öppen så att allmänheten kan nå den.