Ett exempel på motstridiga intressen kan vara när en god man och en huvudman är delägare i samma dödsbo. Då kan den gode mannan inte ta tillvara sina egna och huvudmannens intressen samtidigt.