Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en förvaltare bestämmer över allt som du äger. Förvaltarskap en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke.

En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

En förmyndare utses av tingsrätten när ett barn saknar en förälder eller någon annan vuxen.