Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige på tisdag den 21 februari. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag.

Förslag till exploateringsavtal och detaljplan för 40 nya lägenheter på Stattena

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal med fastighetsägarna till fastigheten Äpplet 15 på Stattena. Exploateringsavtalet grundas på ett förslag till detaljplan för ett område vid korsningen av Rosenbergsgatan och Hofverbergsgatan. Syftet med detaljplanen är att bygga flerbostadshus med åtta våningar och cirka 40 bostadslägenheter med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.

Marköverlåtelseavtal för fastigheter i Gantofta

Nu finns ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheterna Grönmusslingen 1, Skogsörat 1, Tigermusslingen 1 och Öronmusslingen 1 i Gantofta. Området ligger söder om Kolonigatan och öster om Norra Kvistoftavägen och omfattas av detaljplan för fastigheten Gantofta 4:15 m.fl.

Helsingborgs stad vill sälja fastigheterna till byggföretaget Bo Klok Mark och Exploatering AB för 495 000 kronor. Företaget planerar att bygga 24 bostäder (radhus som upplåts med bostadsrätt).