Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg ska bli en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för människor och företag. Hur tar vi steg mot den visionen redan idag? Vad vill du göra i visionens riktning? Vad är viktigt för dig?

Övergripande är projektets innehåll det viktigaste, stödet ska inte skapa ekonomisk vinst som gynnar den sökande utanför projektets ramar.

Visionsfondens grundkrav är att projekten:

 • genomförs inom Helsingborgs kommun.
 • är öppna och till nytta för helsingborgarna.
 • börjar och slutar inom ett år efter att medel är utdelat.
 • är ett definierat projekt/en särskild aktivitet och inte en del av eventuell ordinarie verksamhet.
 • kan visa en tydlig koppling till ett eller flera visionsområden.
 • är kreativa och kulturellt nyskapande och stärker Helsingborg som en innovativ och företagsam plats.

Andra saker som påverkar bedömningen är:

 • projektets genomförbarhet. Hur troligt är det att projektet når sina mål och ett lyckat resultat?
 • hur projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling och att uppfylla vision Helsingborg 2035, utifrån något eller några av de fem visionsområdena (den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden).
 • om ansökan beskriver en rimlig och tillräckligt detaljerad budget för projektet.

Du som söker:

 • måste vara 18 år eller äldre.
 • kan vara privatperson, företag, organisation eller förening.
 • får inte söka i egenskap av kommunal verksamhet inom Helsingborgs stad.

Så ansöker du

Här är e-tjänsten du ska använda när du ansöker om pengar ur Visionsfonden. Där hittar du också mer information om vad som ingår i ansökan. Ansökan är alltid öppen. År 2016 är uppdelat i fyra beslutsomgångar.

Datum 2016 för ansökan och beslut

Omgång 1
Sista ansökningsdag 24 januari
Datum för beslut 18 februari

Omgång 2
Informationskväll på Helsingborg kontaktcenter 18 april klockan 18:00
Sista ansökningsdag 1 maj
Datum för beslut 31 maj

Omgång 3
Informationskväll på Helsingborg kontaktcenter 1 augusti klockan 18:00
Sista ansökningsdag 14 augusti
Datum för beslut 6 september

Omgång 4
Informationskväll på Helsingborg kontaktcenter 27 oktober klockan 18:00
Anmäl dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, om du vill komma till informationsmötet.

Sista ansökningsdag 13 november
Datum för beslut 9 december

Du får besked inom 5-10 arbetsdagar och om ditt projekt beviljats pengar betalar vi ut dem så snart du har godkänt villkoren.

Datum för 2017 års ansökningsomgångar bestäms innan årsskiftet.

Tidigare omgångar

Sedan lanseringen av Visionsfonden hösten 2014 har 9 ansökningsomgångar genomförts och fler än 40 olika projekt har fått stöd. Läs kort om alla projekten här.

Frågor och svar om Visionsfonden

Här hittar du vanliga frågor och svar om visionsfonden.

Hittade du inte svaret på din fråga? Skicka den till kontaktcenter@helsingborg.se.