Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats fyra månader innan du behöver platsen. För att ha rätt till plats i förskola krävs att du som vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. Barn till aktivt arbetssökande har rätt till plats i förskola 15 timmar per vecka året om. Barn som börjar förskolan ska vara minst ett år gamla. Du har rätt att önska plats på vilken förskola som helst i Helsingborg. När du gör din ansökan rangordnar du ett antal förskolor där du kan tänka dig att ha ditt barn.

Ansök här

Ansökan på webben

Ansökan på blankett

Erbjuden plats

När du har fått en plats för ditt barn får du ett mejl eller brev där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. Har du lämnat önskemål för flera förskolor får du nu också ge besked om du vill stå kvar i kön på de övriga platserna.

Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt. Beroende på hur många sökande det är, och om det finns kö till någon förskola kan det ibland bli så att alla inte får sitt förstaval.

Huvudregeln för hur platserna fördelas är att det sker efter barnens födelsedata, oavsett när man anmäler sitt behov. Det betyder att kön som du ställer ditt barn i delas in efter ålder så att de som är äldst hamnar högre upp i köordningen.

Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomstförfrågan ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Ange ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnet ska vara på förskolan.

Observera att alla förändringar i såväl inkomst som tider/schema ska anmälas till skol- och fritidsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller via blankett

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats (exempelvis om du ska flytta från staden) ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till förskolan. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet, det vill säga att du betalar för platsen även under den tiden.

Byta förskola

Om du vill byta förskola gör du en köanmälan till den/de förskolor som du vill byta till. Ditt barn skrivs in i kön (personnumret avgör köplats) och kommer att erbjudas plats när sådan finns ledig. Att du redan har en plats innebär inte att du har förtur. Köanmälan kan göras när som helst under året.