Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats fyra månader innan du behöver platsen till ditt barn. Barn som börjar förskolan ska vara minst ett år gamla.  Oavsett när du gör din anmälan får du ett ködatum tidigast 4 månader innan barnets startdatum på förskolan.

Ansök här

Ändra startdatum

Om du vill ändra ditt barns startdatum på förskolan kan du göra det ända tills du har fått ett placeringserbjudande från Helsingborgs stad. Det kan påverka ditt ködatum.

Lägga till fler alternativ på förskolor

Om du vill ändra eller lägga till förskolor i din anmälan blir det ett nytt ködatum för det val du lägger till/ändrar. Övriga alternativ behåller det första ködatumet.

Erbjuden plats

När du har fått en plats för ditt barn får du ett mejl eller brev där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. 

Om du tackar ja till dit förstahandsval står ditt barn inte längre i kö till dina övriga alternativ. Om du tackar ja till ett av dina övriga val står ditt barn kvar i kön till dina högre rankade val. Du behåller ditt ködatum för de valen, men platsgarantin gäller inte längre.

Om du tackar nej till ett erbjudande gäller inte platsgarantin längre.

Om du tackar nej till ditt förstahandsval så stryks du från samtliga alternativ. Du får då göra en ny ansökan om du vill ha en plats vid senare tillfälle.

Om du tackar nej till en förskola som inte är ditt förstahandsval så stryks det valet samt lägre rankade val.

Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Lämna in ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnet ska vara på förskolan.

Förändringar i inkomst och tider/schema ska anmälas till skol- och fritidsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller via blankett.

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats (exempelvis om du ska flytta från staden) ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till skol- och fritidsförvaltningen. Du betalar för platsen även under uppsägningstiden.

Om du som föräldrar har semester eller av någon annan anledning inte nyttjar platsen till din barn får du behålla den i högst 3 månaders frånvaro. Efter det sägs din plats upp automatiskt. Du betalar även under den tid du inte nyttjar platsen.

Byta förskola

Om du vill byta förskola gör du en anmälan till den/de förskolor som du vill byta till. Ditt barn skrivs in i kön och kommer att erbjudas plats när det finns en ledig, enligt de turordningsregler som gäller. Att du redan har en plats innebär inte att du har förtur.

Principer för plats

Läs mer om principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi. (Pdf 124 kB)