Varje elev i Helsingborgs kommunala skolor har tillgång till skolläkare och skolsköterska.

Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan. Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att en elev far illa.