Du kan använda dina fria besök på vilken av NSR:s återvinningscentral du vill och när du vill. De fria besöken gäller per person och år. Är ni till exempel två myndiga personer i hushållet så har ni 24 besök per år.

De 12 fria besöken har du redan betalt för visa ditt sopabonnemang. Hör du till de ungefär 15 procent av besökarna på återvinningscentralen som gör fler besök än så kostar avfallshanteringen 250 kronor per besök.

Andra regler för företagare

Småföretagare (totalvikt på fordon, släp och avfall 3,5 ton) är som vanligt välkomna till en kostnad av 200 kronor exklusive moms per besök. Läs mer på nsr.se/skaffakundkort.

Fördelar kostnaderna mer rättvist

Våren 2016 togs steg för att göra servicen på NSR:s återvinningscentraler mer tillgänglig. Från att tidigare enbart ha varit till för hushållens grovavfall öppnade vi upp för småföretagare och renoveringsavfall.

Vid årsskiftet görs ytterligare en förändring i systemet för att fördela kostnaderna mer rättvist mellan privatpersoner och småföretagare. Då har privatpersoner tillgång till 12 fria besök per person och år.

Mer information finns på nsr.se/besokssystem.