Du som är född mellan 1997-2001 och är folkbokförd i Helsingborg har kunnat söka sommarpraktik 2017. Sommarpraktik innebär att du kan få prova på olika uppgifter inom exempelvis förskola och fritidshem, vaktmästeri, äldreomsorg eller idrottsföreningar. Vi erbjuder även sommarpraktik på ett antal privata företag i Helsingborg.

Alla som söker kommer dock inte att få sommarpraktik eftersom antalet sökande brukar hamna på över 2 000. De som inte tidigare har haft sommarpraktik i Helsingborgs stad prioriteras.

Sommarpraktiken 2017 är indelad i treveckorsperioder:

  • Period 1 är mellan den 14 juni – 30 juni (vecka 24, 25 och 26)
  • Period 2 är mellan den 3 juli – 21 juli (vecka 27, 28 och 29)
  • Period 3 är mellan den 24 juli – 9 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Praktiken är under en treveckorsperiod. Om du anger att du kan alla perioderna ökar dina chanser att få sommarpraktik.

Praktiktider

Du kommer totalt att praktisera 90 timmar. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden ut enligt följande:

Period 1 är mellan den 14 juni – 30 juni praktiserar du 7,5 timmar per dag.
Period 2 är mellan den 3 juli – 21 juli praktiserar du 6 timmar per dag.
Period 3 är mellan den 24 juli – 9 augusti praktiserar du 7 timmar per dag (minus en timme sista dagen).

Hur mycket får du i praktikersättning (lön)?

Vilken ersättning du får beror på hur gammal du är. Praktikersättning för 2017 är ännu inte klar. För 2016 såg det ut så här:

  • Födda år 1996-1998: 81 kronor i timmen.
  • Födda år 1999-2000: 67 kronor i timmen.