Olympiaskolan

Olympiaskolan är en gymnasieskola där du kan känna spår av stolta traditioner när du rör dig i korridorer och studieutrymmen. Att bry sig om och vilja påverka har länge varit karakteristiskt för Olympiaskolans personal och elever. Hos oss är elevinflytande och demokrati inte bara vackra ord utan en del av skolans kultur.

Angående simundervisningen

Under de senaste dagarna har det förts en debatt om simundervisningen på Olympiaskolan efter en lektion för nyanlända elever där vi valde att dela upp gruppen. En grupp bestod av flickor och övriga grupper av pojkar. Jag vill gärna berätta mer om hur vi arbetar hos oss.

Huvudlinjen på skolan när det gäller allt lärande och undervisning är att det sker i ordinarie grupper. Målet är att alla våra elever ska lyckas. Det innebär att vi ibland måste göra olika anpassningar, vilket vi också har en skyldighet att göra. Det gäller oavsett om det handlar om matematik, engelska eller simundervisning.

För en del av de här eleverna var det här deras absolut första kontakt med badhusmiljö och vatten. Inför den första simundervisningen med gruppen såg vi individuella skäl till att låta just de här eleverna få göra det i en så trygg miljö som möjligt. En trygg miljö i det här fallet var i mindre grupper, varav en grupp med bara flickor. Sedan följs det så klart av undervisning i de ordinarie grupperna, det vill säga blandade grupper.

Skolans tydliga mål att varje individ skall lyckas, i detta fall med att lära sig simma och på ett säkert sätt umgås med vatten. Vi arbetar med integration i alla sammanhang, även i simundervisning. Anpassningen i grupper som vi gjorde hade inget bakgrund i religion, kultur eller etnicitet utan med fokus på måluppfyllelse. Det vi också måste ta hänsyn till är också att en del av de här eleverna kan ha starka upplevelser med sig i bagaget.

/Anders Nilsson, rektor

 

  • Publicerad: 30 december 2014 kl 11:07
  • Senast ändrad: 28 april 2016 kl 14:10