Lantbruk

Miljöförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen sker enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är en viktig del i tillsynen. Tillsyn sker både genom tillsynsbesök på lantbruket och genom hantering av ärenden som rör lantbruket. Ärenden som hanteras kan till exempel vara anmälan om utökad eller förändrad produktion, tillståndsansökningar och anmälningar eller olika typer av klagomål.

Så går ett tillsynsbesök till

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält. Några av de delar som kontrolleras är hantering och förvaring av kemikalier och växtskyddsmedel, lagring och spridning av gödsel, avfall och er egenkontroll. Här kan du ladda ner checklistan för lantbrukstillsyn (pdf 337 kB). Den tar bland annat upp tillsynens huvudpunkter samt vilka dokument som är bra att ha nära tillhands.

Egenkontroll

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller även lantbrukare. Läs mer om egenkontroll här.  LRF:s Miljöhusesyn kan vara en god hjälp i detta arbete.

Publicerad: 2 januari, 2015 kl 11:09
Senast ändrad: 20 maj, 2015 kl 16:56