Blå skylt med texten Dalhem östra förskola.

Dalhem östra förskola i Helsingborg

Välkommen till Dalhem östra förskola. På vår förskola går drygt 90 barn som är 1-4 år gamla. Barnen har sina hemvister på sex avdelningar. Våra lokaler ligger intill Dalhemskolan. Vi har nära till både skog, stora grönområden och fina lekplatser.