Del av Helsingborgs parkeringskarta.

Här kan du parkera i Helsingborg

På vår parkeringskarta hittar du alla kommunala parkeringar. Den visar hur mycket det kostar per timme och hur länge du får stå där. Via andra kartor ser du var du kan parkera runt Helsingborg Arena, var det finns långtidsparkering och var du kan parkera din motorcykel.

Parkeringskarta kommunala parkeringar

Helsingborgs parkeringskarta visar parkeringsautomater på de parkeringar som Helsingborgs stad ansvarar för. I Helsingborg finns också parkeringshus och parkeringsanläggningar som drivs av privata aktörer. De platserna finns inte med på parkeringskartan. Inte heller parkeringsplatser som inte är avgiftsbelagda. Kartan finns här på helsingborg.se och i vår webbapp "Parkera i Helsingborg".

Parkeringskarta arenaområdet

I området runt Helsingborg Arena, Olympia och Idrottens hus finns normalt ungefär 1 600 parkeringsplatser. Vid vissa större evenemang kan du använda ytterligare nästan 500 tillfälliga parkeringsplatser i området. Här får du information om var de ligger.

Parkeringskarta långtidsparkering

Behöver du parkera din bil i flera dagar? I Helsingborg finns parkeringar där du får parkera i upp till sju dygn. Här får du information om var långtidsparkeringarna ligger.

Parkeringskarta motorcykelparkering

I Helsingborg finns det parkeringsplatser reserverade enbart för motorcyklar på ett antal platser. Här ser du var de finns på en karta.

Aktuell information om lediga parkeringsplatser

Vid infarterna till Helsingborg finns skyltar med aktuell information om var det finns lediga parkeringsplatser. Håll utkik efter dem för att planera ditt resande. Du kan läsa mer om Helsingborgs parkeringsledningssystem här.

Rubrik

Innehåll