Sysselsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan erbjudas en meningsfull sysselsättning.

Det finns möjligheter till både arbetsträning och sysselsättning. Verksamheterna ska vara utvecklande för deltagarna, efter var och ens förutsättningar.

Vill du veta mer?

Kontakta socialförvaltningens mottagning.

Rubrik

Innehåll