Siluett av en man som tittar ut genom fönstret. Helsingborg stads bildarkiv.

Bostad först

Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas som ett sådant. När bostadsfrågan är löst kan man ta tag i de andra problemen.

Metoden kallas Bostad först och går i korthet ut på att direkt erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett eget förstahandskontrakt. Man ska inte behöva slussas runt mellan olika härbärgen och andra tillfälliga lösningar beroende på om man för tillfället är drogfri eller inte, eller på grund av andra saker som händer i ens liv.

Bostaden ska ligga ute i samhället bland andra hyresgäster. Och det ska finnas ett mobilt team tillhands dygnet runt. Teamet fungerar som ett stöd till både den boende och till fastighetsägaren.

Vem kan få en bostad?

En person som är hemlös och är:

  • folkbokförd i Helsingborg sedan två år tillbaka
  • inskriven hos utvecklingsnämnden eller socialförvaltningen
  • motiverad till att ta tag i sitt liv och har en genuin vilja till att behålla sitt boende.

För att delta i Bostad först måste personen också vara villig att ha löpande kontakt med stödteamet under två år.

Urval

Efter remiss från socialsekreterare intervjuas de utvalda av Bostad först-teamet. Teamet kommer också att ta kontakt med olika människor som har någon relation till den bostadssökande.

Om du är hyresvärd och vill hyra ut

Är du fastighetsägare och har en ledig lägenhet som du vill hyra ut till Bostad först, kontakta vår teamansvarig Fatima Stjärnqvist, 042-10 65 08.

Här kan du se ett exempel på den hyresgaranti som kommunen går in med för att du som som hyresvärd ska känna dig trygg. Pdf 17 kB.

Här hittar du svar på några vanliga frågor som du som hyresvärd kan ställa dig.

Så har man fått en lägenhet – vad händer sen?

Nu är den hemlöse inte hemlös längre och det är dags för nästa steg. Hyresgästen och Bostad först-teamet tar tillsammans fram en handlingsplan. Teamet kommer även att samverka med personer runtomkring hyresgästen, till exempel föreningar, personligt ombud, psykiatri, beroendemottagning, socialsekreterare samt familj och vänner. Handlingsplanen ska beskriva hur stödet ska se ut i det egna boendet och vem som gör vad, när och hur.

Om det blir problem

Här ingår också en plan för vad som händer vid avbrott i planen eller om någon misslyckas att följa de krav som gäller alla hyresgäster.

Därför finns ett antal ”sviktplatser” där personen kan vistas en tid för att sedan flytta hem igen, till exempel vid ett kraftigt återfall i missbruk som påverkar boendet.

En mötesplats ska förebygga ensamhet

Det kan bli ensamt att byta livsstil. Om du blir alltför isolerad i din lägenhet finns det risk att du mår dåligt och börjar återgå till gamla destruktiva vanor. Därför finns en mötesplats för dem som deltar i Bostad först-projektet och syftet är att vara en plats för samvaro och ett socialt sammanhang.

På mötesplatsen anordnas det aktiviteter, till exempel fiske, matlagning och målning – allt efter de boendes önskemål och behov. Mötesplatsen är också tänkt att fungera som en brobyggare ut till resten av samhället, bland annat bjuder man in föreläsare och organisationer.

Helsingborg och Stockholm är först ut i Sverige

Det är vanligt att svenska kommuner använder sig av ett system där den hemlöse får "kvalificera" sig till ett eget boende genom att klättra uppåt i en boendehierarki: från natthärbärge och korttidsboende till eget förstahandskontrakt. I Bostad först-projektet gör man precis tvärtom: först egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser.

Metoden har testats i andra länder. Helsingborg och Stockholm ver de första två kommunerna i Sverige som kom igång med projektet. Målet i Helsingborg har varit att minst 25 personer ska erbjudas en lägenhet inom tre år. Under hösten 2013 blev verksamheten en permanent del av arbetet mot bostadslöshet i Helsingborg.

Mål

En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt samt att människor inte blir fast på akuta härbärgen under någon längre tid. Ett visst behov av kollektiva boenden kommer att kvarstå.

Helsingborgs stad har högt ställda mål. imed projektet och förväntar sig att 80 procent av de som flyttar in i sin lägenhet ska klara av att bo kvar.

Resultat hittills

Efter projektets tre första år bodde 15 av de 19 som fått en lägenhet Bostad först kvar, en hade avlidit till följd av sjukdom och endast tre hade tvingats bryta sitt kontrakt. Du kan läsa forskaren Arne Kristiansens slutrapport här (pdf 277 kB). Kristiansen har även skrivit en artikel om Bostad först tillsammans med Marcus Knutagård i European Journal of Homelessness, som du kan läsa här (på engelska).

I en delrapport byggd på intervjuder har Arne Kristiansen och Anna Espmarker dessutom kommit fram till att de boende upplever att lägenheten har lett till en förbättrad livssituation inom andra viktiga områden som sociala relationer, alkohol- och droganvändning, ekonomi, hälsa och sysselsättning. Du kan läsa delrapporten här (pdf 233 kB).

Rubrik

Innehåll