Om fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen består av sex avdelningar med olika uppgifter. Här kan du läsa om dem.

Fastighetsförvaltningen har cirka 35 anställda och leds av fastighetsdirektör Fredrik Hjort, telefon 042-10 39 95. Styrelsen för Fastighetsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Staben

Fastighetsdirektören är förvaltningschef och leder och fördelar arbetet inom fastighetsförvaltningen. Staben består även av förvaltningens lokalcontroller.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens medarbetare har hand om förvaltningens ekonomi, reception, diarieföring samt diverse övriga administrativa uppgifter. Avdelningen registrerar också felanmälningar för lokaler och passagesystem.

Bostadsavdelningen

Bostadsavdelningens medarbetare har hand om drygt 500 bostäder runt om i staden. Avdelningen arbetar även med stadens bostadssociala program samt registrerar felanmälningar för bostäder.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens medarbetare ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av fastighetsförvaltningens byggnader och anläggningar. Den totala ytan är 660 000 kvadratmeter. De flesta lokalerna hyrs ut för kommunal verksamhet som, skola, förskola, vårdboende, kultur och idrott. Cirka tio procent av lokalerna hyrs ut till privat verksamhet.

Miljö- och teknikavdelningen

Miljö- och teknikavdelningens medarbetare ansvarar för drift och förvaltning av de tekniska installationerna i fastighetsförvaltningens byggnader. De ser till att miljö- och energimål uppfylls. Avdelningen ansvarar också för det stadsövergripande säkerhetsarbetet inom inbrottsskydd, passage och övervakningskameror.

Projektavdelningen

Projektavdelningens medarbetare ansvarar för de flesta av de byggprojekt som fastighetsförvaltningen genomför. Avdelningens uppdrag omfattar hela processen från programskede till slutbesiktning.

Rubrik

Innehåll