Kvinna med öronproppar. Foto.

Buller och höga ljudnivåer

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Här får du råd om hur du ska gå till väga om du störs av buller.

Du som bor i lägenhet ska vända dig till din hyresvärd eller styrelse om du störs av buller i din bostad. Försök att beskriva ljudet, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer. Om du inte blir hjälpt av fastighetsägaren eller styrelsen kan du kontakta miljöförvaltningen.

Grannar som stör

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, steg eller vattenledningar. Dessa får i många fall accepteras. Men om du störs av dina grannar är det alltid bra att du själv talar med dem som du tycker stör, oavsett om du bor i lägenhet eller i villa.

Vänta ett tag och se om störningarna upphör. Om inte, ta upp problemet med hyresvärden eller med styrelsen, om du bor i en bostadsrätt. Då kan du med fördel använda följande blankett (nedladdningsbar pdf).

Om bullret kommer från en annan fastighet

Om bullret kommer från en annan fastighet än den du bor i, exempelvis från grannfastighetens ventilationsanläggning, bör du kontakta fastighetens ägare eller styrelse. Kontakta miljöförvaltningen om detta inte hjälper.

Är det en verksamhet utanför din bostad som du störs av (till exempel en restaurang, diskotek, gym eller industri) är det istället den som driver verksamheten du ska kontakta. Ladda ner blanketten för anmälan av störningar av verksamhet.

För hög ljudnivå på diskotek, konserter och liknande

Om du upplever att ljudnivån är skadligt hög, exempelvis på ett diskotek eller en konsert, är det lämpligt att du även i dessa fall kontaktar den som driver verksamheten. Om det inte hjälper kan du göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Ladda ner blanketten för anmälan av störningar av verksamhet.

Rubrik

Innehåll