Sedlar. Foto.

Finansiering och riskkapital

Söker du som nystartad eller befintlig företagare inom Familjen Helsingborg finansieringsmöjligheter? Möjligheterna till finansiering är många och vi har här samlat dem på ett och samma ställe, allt för att underlätta ditt arbete.

Almi 

För ALMI är bärkraften i idéerna det viktigaste, viktigare än tillgångarna.  Almi möter upp när du har svårt att få tillgång till finansiering som täcker hela ditt  behov. Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälpen i företagens alla faser.

Connect 

Efter att ha tagit del av Connects metorer och språngbrädor blir nästa steg att nå Connects finansieringsforum. Det är i detta forum man söker ett större kapital för att kunna utveckla sin verksamhet vidare.

EU:s strukturfond 

Via denna fond finns medel för forskning, kompetensutveckling, innovationer, export, förstudier och andra aktiviteter.

Leader

Ett projekt om att utveckla landsbygden genom lokal kunskap och engagemang. Målet med projektet är att prioritera en ekologisk, socialt hållbar utveckling av landsbygden samt att främja ekonomin.

Tillväxtverket

Oavsett form och storlek på företaget behövs pengar för att kunna starta, växa och utvecklas. Finansieringen ligger också till grund för att främja entreprenörskap.

Vinnova

Vinnovas mål är att prioritera hållbar tillväxt i Sverige via finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Beslut kring finansiering fattas i regel efter offentliga utlysningar inom Vinnovas program.

Rubrik

Innehåll